Student Form

สมัครเรียน

วิธีการชำระ – จ่ายสด

– โอนเงินเข้าบัญชี –

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ขอนแก่น เลขที่บัญชี 980-7-76974-4 นางสาวบรรณฑวรรณ สิมมาโคตร
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ขอนแก่น เลขที่บัญชี 871-2-21383-4 นางสาวบรรณฑวรรณ สิมมาโคตร
ธนาคารทหารไทย สาขา ขอนแก่น เลขที่บัญชี 630-2-32089-7 นางสาวบรรณฑวรรณ สิมมาโคตร