นักการตลาด อาชีพสุดฮอต ปี 2015

บริษัท CareerBuilder  และ  Economic Modeling  Specialists  ได้สำรวจแนวโน้มอาชีพสุดฮอตในปี 2015 ซึ่งเป็นงานที่ต้องมีใบปริญญารับรอง และวัดจากดัชนีสำคัญ ทั้งตัวเลขรายได้เฉลี่ยต่อเดือน , อัตราการเติบโต , การจ้างงาน  รวมถึงประเด็นการขาดแคลนแรงงานในปัจจุบันด้วย 

อาชีพร้อนแรงอันดับ 1 ในปีนี้  ต้องยกให้ ”บริหารการตลาด” หรือ Marketing executive  เพราะมีความต้องการแรงงานสูงถึง 22,996 อัตราต่อเดือน สังเกตจากการลงประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งนี้ถึง 34,613 ตำแหน่ง แต่กลับจ้างงานจริงในแต่ละเดือน  11,617 ตำแหน่งเท่านั้น  และยังมีการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014  ถึง 10%    ส่วนรายได้เฉลี่ยคิดเป็นชั่วโมง อยู่ที่  57.42 ดอลลาร์สหรัฐฯ  เป็นเงินไทยประมาณชั่วโมงละ 1,889 บาท

อันดับ 2 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ , คนเขียนโปรแกรม (Software Developer , Applications)  โดยเฉพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์  ยังมีตำแหน่งว่างงานสูงถึง  21,084 ตำแหน่ง จากอัตราการจ้างงานทั้งหมดในปี 2014  กว่า  684,000 คน  เติบโตเฉลี่ย 15%(ช่วงปี 2010-2014)  มีรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง 44.66 ดอลลาร์ฯ  ประมาณ 1 พัน 469 บาท

ตามด้วยอันดับ 3  พยาบาลวิชาชีพ หรือ Registered Nurse ซึ่งเป็นอาชีพที่มีการจ้างงานสูงสุดใน 10 อาชีพ  มีการจ้างงานในปีที่แล้วกว่า 2.7 ล้านคน  ยังขาดแคลนแรงงานในสายอาชีพนี้อีกว่า 19,000 อัตรา  อัตราค่าจ้างเฉลี่ย 32.51 ดอลลาร์ฯ ประมาณ 1,069 บาทต่อชั่วโมง

ส่วนอันดับที่ 4 เป็นอาชีพวิศวกรอุตสาหการ หรือ Industrial Engineer ยังขาดแคลนบุคลากรมากกว่า 18,000 อัตรา แต่มีรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงสูงกว่าพยาบาลอาชีพ เฉลี่ยอยู่ที่ 38.96 ดอลลาร์ฯ  หรือ 1,282 บาทต่อชั่วโมง

อันดับ 5  ผู้ดูแลเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ (Network and Computer System Administrator) ถือเป็นงานที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องจากทุกองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ  สังเกตจากการประกาศรับสมัครงานมากกว่า 35,000 อัตรา แต่จ้างจริงเพียง 18,734 อัตราเท่านั้น  รายได้เฉลี่ย 35.84 ดอลลาร์ฯ  หรือ 1,181 บาท

อันดับที่ 6 นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web  developer) อีกอาชีพที่สำคัญสำหรับยุคดิจิทัล ที่ต้องเชื่อมหน้าเว็บเข้าด้วยกัน และเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์  จึงเป็นอาชีพที่มีการเติบโตสูงที่สุดในปี 2010-2014 ถึง 17%  แต่มีอัตราค่าจ้างเพียง 28.02 ดอลลาร์ หรือ 923 บาทต่อชั่วโมง

อาชีพที่ 7  คือ การแพทย์และผู้จัดการบริการสุขภาพ (Medical and health services manager) เนื่องจากปัจจุบัน คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น  ทำให้ผู้จัดการบริการสุขภาพ  มีค่าจ้างค่อนข้างสูง คือ 43.61 ดอลลาร์ฯ หรือประมาณ 1,437 บาท

อาชีพที่ 8 นักกายภาพบำบัด (Physical therapist) ยังฮอตติด Top 10 ในปีนี้  โดยเปิดรับสมัครงานแต่ละเดือนสูงถึง 24,425 อัตรา แต่จ้างจริง หมื่นกว่าอัตราเท่านั้น  โดยมีค่าจ้างเฉลี่ย 38.63 ดอลลาร์ฯ หรือ 1,273 บาท

สำหรับอันดับที่ 9 อรรถบำบัด (Speech-language pathologist) หรือ นักแก้ไขการพูด  คือ ผู้ที่ทำการบำบัดและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางภาษาและการพูด  เช่น พูดไม่ได้  ปากแหว่งเพดานโหว่  ประสาทหูพิการ บกพร่องด้านสติปัญญา และผู้ป่วยสมองพิการ ซึ่งยังต้องการสูง  และมีค่าจ้างชั่วโมงละ 34  ดอลลาร์ฯ หรือ 1,120 บาท

อาชีพสุดท้าย คือ  ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales  manager) ถือเป็นอาชีพที่มีอัตราค้าจ้างเฉลี่ยสูงที่สุดใน 10 อันดับแรก  โดยอยู่ที่ 51.98 ดอลลาร์ฯ หรือประมาณ 1,712 บาทต่อชั่วโมง  และยังต้องการแรงงานกว่า 6,300  อัตรา  โดยมีอัตราจ้างทั้งหมดในปีที่ผ่านมา  376,000 กว่าคน

ข้อมูลจาก

http://news.voicetv.co.th/business/152118.html

Share Button