Course

คอร์สปิเทอมใหญ่ เริ่มเดือนมีนาคม 2560

Course

วัน-เวลา

ค่าเรียน

เริ่มเรียน

ภาษาอังกฤษ (Intensive) เตรียมสอบเข้า ม.1

เสาร์ อาทิตย์

เวลา 10.00-12.00น.

3,000

(20ชม.)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2560

 

ภาษาอังกฤษ ม.1

จันทร์ พุธ

เวลา 10.30-12.00น.

3,000

(30ชม.)

วันที่ 6 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2560

 

 ภาษาอังกฤษ ม.2

จันทร์ พุธ

เวลา 13.00-14.30น.

3,000

(30ชม.)

วันที่ 6 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2560

 

Intensive English ม.3

อังคาร พฤหัส

เวลา 10.30-12.00น.

3,500

(30ชม.)

วันที่ 7 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2560

ภาษาอังกฤษ (Intensive) เตรียมสอบเข้า ม.4

เสาร์ อาทิตย์

เวลา 13.00-15.00น.

3,500

(30ชม.)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2560

ภาษาอังกฤษ ม.4 – 5

อังคาร พฤหัส

เวลา 13.00-14.30น.

3,500

(30ชม.)

วันที่ 7 มีนาคม – 1ๅ พฤษภาคม 2560

Intensive English ม.6

จันทร์ พุธ

เวลา 15.00-17.30น.

4,000

(30ชม.)

วันที่ 6 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2560

 Intensive Reading

อังคาร พฤหัส

เวลา 15.00-17.30น.

4,000

(30ชม.)

วันที่ 7 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2560

เตรียมสอบภาษาอังกฤษ (9 วิชาสามัญฯ)

เสาร์ อาทิตย์

เวลา 10.00-12.00น.

4,500

(30ชม.)

วันที่ 11 มีนาคม – 29 เมษายน 2560

GAT Eng (Admission’61)

เสาร์ อาทิตย์

เวลา 13.00-15.00น.

4,500

(30ชม.)

วันที่ 11 มีนาคม – 29 เมษายน 2560

CU-TEP

เสาร์ อาทิตย์

เวลา 15.00-17.00น.

5,000

(30ชม.)

วันที่ 11 มีนาคม – 29 เมษายน 2560

TOEIC (แนวใหม่)

จันทร์ พุธ

เวลา 18.00-20.00น.

5,000

(30ชม.)

วันที่ 6 มีนาคม – 24 เมษายน 2560

IELTS

จันทร์ พุธ

เวลา 18.00-20.00น.

5,000

(30ชม.)

วันที่ 7 มีนาคม – 25 เมษายน 2560

Course Eng ม.3

ทบทวนเนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.3 เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ O-NET ม.3 เทคนิคการทำข้อสอบ แนวข้อสอบ O-NET

สอนสด สาขาขอนแก่นค่าเรียน 3,000 บาท

Course ตะลุยโจทย์ O-NET Eng ม.3

ตะลุยข้อสอบ O-NET ม.3 ย้อนหลัง เพิ่มเทคนิคการทำข้อสอบ การพลิกแพลงของข้อสอบ คำศัพท์ที่ออกบ่อย แกรมม่าที่จำเป็น เทคนิคการอ่าน Short Reading Short Conversation

สอนสด สาขาขอนแก่นค่าเรียน 3,500 บาท

Course ตะลุยโจทย์ Eng 9 วิชาสามัญ

ตะลุยโจทย์ข้อสอบ 9 วิชาสามัญย้อนหลัง เพิ่มเทคนิคการทำข้อสอบ คำศัพท์ที่ออกบ่อย เทคนิคการอ่านแบบรวดเร็วและจับใจความ(Scanning and Skimming) แกรมม่าที่จำเป็น

สอนสด สาขาขอนแก่นค่าเรียน 4,000

Course Eng GAT

เนื้อหาสอบ GAT Eng แบบเน้นๆ เน้นแกรมม่าเรื่องที่ออกสอบบ่อย คำศัพท์ที่ออกบ่อย เทคนิคการทำข้อสอบ Reading และ Writing แบบเจาะลึก

สอนสด สาขาขอนแก่นค่าเรียน 4,000

Course CU-TEP

เนื้อหา Grammar และ Vocabulary ที่ใช้สอบในข้อสอบ CU-TEP เน้นทักษะการทำข้อสอบและเทคนิคการตัดchoice พร้อมด้วยเทคนิคการฟัง (Listening) แบบจับใจความ และการอ่าน (Reading) Fast Reading จับใจความสำคัญ และโจทย์สำหรับข้อสอบ Reading โดยเฉพาะ

สอนสด สาขาขอนแก่นค่าเรียน 5,000

Course TOIEC แนวใหม่

เนื้อหา Grammar และ Vocabulary ที่ใช้สอบในข้อสอบ TOEIC แนวใหม่ เน้นการฟัง (Listening) แบบจับใจความ และการอ่าน (Reading) Fast Reading จับใจความสำคัญ และโจทย์สำหรับข้อสอบ Reading โดยเฉพาะ

สอนสด สาขาขอนแก่นค่าเรียน 5,000

Course IELTS

เนื้อหา Grammar และ Vocabulary ที่ใช้สอบในข้อสอบ IELTS เน้นการสอบทั้ง 4 skills ของข้อสอบ IELTS นั่นคือ การฟัง (Listening) การเขียน (Writing) การอ่าน (Reading) และการพูด (Speaking) รับรองผลคะแนน 6.5 ขึ้นไป

สอนสด สาขาขอนแก่นค่าเรียน 5,000

 

ContactUs.com