30 ทุนให้นักเรียนไทยแลกเปลี่ยนที่เยอรมนี

30 ทุนให้นักเรียนไทยแลกเปลี่ยนที่เยอรมนี

 

สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการคัดเลือก/สรรหา นักเรียนจำนวน 30 คนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร Youth for Understanding International Exchange (YFU) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 9-23 เมษายน 2559 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

20151203-1449134597.4584-8

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2559

ดูรายละเอียดที่ http://www.obec.go.th/documents/67226

Share Button