เหตุผลที่การศึกษาในประเทศฟินแลนด์ประสบความสำเร็จ

หากมีการจัดอันดับประเทศที่ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาของโลกแล้ว เราจะเห็นชื่อประเทศฟินแลนด์อยู่ในทุกโพลเลยก็ว่าได้ การที่ประเทศฟินแลนด์นั้นประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาส่วนหนึ่งเป็นเพราะเค้าวางรากฐานทางการศึกษามาอย่างดี การเรียนของเด็กๆในประเทศนั้นเรียนเพื่อรู้ และเพื่อใช้จริงในชีวิตประจำวัน และมีการปรับเนื้อหาอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และเด็กสามารถเรียนเพื่อต่อยอดในอนาคต ซึ่งจากข่าวที่พี่แพรได้ติดตามอยู่ ตอนนี้ ประเทศฟินแลนด์กำลังเตรียมที่จะปรับการสอนจากที่เคยเรียนเป็นวิชา มาเรียนเป็นหัวข้อ! โอ้ว ล้ำมากๆ
การเรียนในประเทศฟินแลนด์จะไม่มีการมานั่งเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จากทฤษฎีเป็นชั่วโมงๆแบบบ้านเรา แต่เค้าจะเรียนเน้นการปฏิบัติแทน เช่น ชั่วโมงนี้มีการเรียนการทำอาหาร เด็กจะได้ใช้ทักษะอย่างผสมผสาน ได้ใช้คณิตศาสตร์จากการชั่ง ตวง วัด ส่วนผสม ได้เรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง คุณสมบัติของน้ำในการเปลี่ยนสถานะจากการต้ำน้ำในหม้อ น้ำระเหยกลายเป็นไอ เป็นต้น
Sophia Faridi นักการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้าไปศึกษาการเรียนรู้ในประเทศฟินแลนด์ เค้าสรุปเป็น 13 หลักง่ายๆที่ประเทศฟินแลนด์ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา

10180623

1. การเรียนในประเทศฟินแลนด์เน้นการเล่น เด็กสามารถเรียนรู้จากการเล่นได้ เด็กอาจเจอปัญหาในการเล่น แต่พวกเขาก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง จึงไม่แปลกที่จะเห็นว่า ครูสนับสนุนให้เด็กเล่น แม้แต่เรียนในระดับมัธยมแล้ว ในโรงเรียนยังมีเกมส์ให้เล่นใน student center ด้วย
2. ประเทศฟินแลนด์ไม่เน้นการสอบอย่างเอาเป็นเอาตาย! ที่ฟินแลนด์เห็นว่าการเตรียมตัวสอบทำให้เด็กเครียด และเป็นการปิดกั้นจินตนาการและความคิดที่อิสระ ดังนั้น จึงไม่มีการสอบที่เครียดและเอาเป็นเอาตายเหมือนบ้านเรา แต่จะมีการประเมินความรับผิดชอบของเด็กตลอดภาคการศึกษาแทน
3. ความเชื่อใจคือสิ่งที่ต้องมี ในประเทศฟินแลนด์เรียกได้ว่ามีความเชื่อใจและมั่นใจในการปกครองย่อยของตนเอง ในเขตปกครองก็เชื่อมั่นในโรงเรียน ผู้ปกครองมีความเชื่อใจในตัวครู ครูก็เชื่อใจในตัวเด็กเช่นกัน อาชีพครูจึงเป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีเท่าๆกับอาชีพหมอเลยทีเดียว
4. ไม่มีการแข่งขันกันระหว่างโรงเรียน เพราะมีความเชื่อว่าทุกโรงเรียนดีเท่ากันหมด
5. การคัดเลือกครูนั้นเข้มงวดมาก คนที่จะมาเป็นครูได้นั้นไม่เพียงแต่จะต้องเรียนจบปริญญาโทและสอบผ่านได้คะแนนสูงเท่านั้น แต่ยังต้องสอบผ่านด้านศีลธรรมจรรยา รวมถึงการสอบสัมภาษณ์เรื่องแรงบันดาลใจในการเป็นครูด้วย
6. เว้นช่วงให้เด็กได้ผ่อนคลายและมีเวลาสั่วนตัว ในทุกๆ 45 นาทีของการเรียน เด็กในประเทศฟินแลนด์จะได้พัก 15 นาทีเพื่อผ่อนคลายและมีเวลาเป็นส่วนตัว เพราะเค้ามีความเชื่อกันว่า การเรียนรู้จะประสบความสำเร็จได้ จะต้องมีการพักผ่อนบ้าง
Saunalahti school in Espoo, Finland Photo by Andreas Meichsner for Verstas architects

Saunalahti school in Espoo, Finland
Photo by Andreas Meichsner for Verstas architects

7. เด็กไม่ต้องเข้าเรียนจนถึง 7 ขวบ และช่วงประถมศึกษาการเรียนการสอนจะเรียนแค่ 4-5 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น
8. บริหารคุณภาพชีวิตของครูให้ดี ครูต้องมีคาบสอนไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น เพราะครูก็ต้องผ่อนคลายเช่นกัน หากครูมีความสุขในชีวิต การสอนเด็กๆก็จะมีประสิทธิภาพด้วย
9. ไม่มีการเปรียบเทียบในสายการศึกษา ไม่ว่าจะเรียนสายอาชีวะ หรือสายสามัญ หลังอายุ 16 ปีที่เลือกสายเรียนแล้ว ทุกคนจะได้รับการยกย่องเท่ากันหมดในสังคมฟินแลนด์ และสามารถเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน
10. การศึกษามีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ครูจะสอนตามหลักสูตร แต่จะต่างกันนิดหน่อยตรงวิธีการสอนของครูแต่ละคนจะไม่เหมือนกันซะทีเดียว และยังมีความสร้างสรรค์ในการสอนต่างกันด้วย
11. ไม่มีการตัดเกรดจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 4 เพราะเน้นการเรียนรู้ในช่วงวัยเด็กมากกว่า
12. เน้นการสอนลจริยธรรมให้เด็กตั้งแต่เล็กๆ เพราะแม้ว่าจะมีเรียนศาสนา แต่เด็กบางคนไม่นับถือศาสนา จึงต้องใส่ใจกับการสอนจริยธรรมด้วย
13. สนับสนุนให้มีความร่วมมือกันในการเรียนรู้ โดยการเรียนแต่ละครั้งอาจมารวมกันในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เด็กต่างระดับชั้นอาจมาเรียนด้วยกันและสามารถแลกเปลี่ยนกันอย่างไม่แบ่งแยก ครูเองก็มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วย ซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน
การศึกษาของประเทศฟินแลนด์มีวิธีการที่น่าสนใจมาก แม้ประเทศเราจะยัังไม่มสามารถทำอย่างฟอนแลนด์ได้ เพราะเรายังติดค่านิยมเยอะแยะ แต่พี่แพรเชื่อว่า วิธีการเรียนรู้แบบประเทศฟินแลนด์เราสามารถเอามาปรับใช้กับตัวเราได้ค่ะ เริ่มที่ตัวเราก่อน แล้วค่อยๆปรับไปตามสถานการณ์นะคะ
หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่น้องๆนะคะ

 

พี่แพร
Great Chula Tutor
TEL: 088-5620828
Line ID: greatchulatutor
Website: www.greatchulatutor.com
Share Button