เรียนรู้ในห้องเรียน อย่าลืมเรียนรู้นอกห้องเรียนบ้าง…

การเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในอนาคต การเรียนในโรงเรียนตามระบบการศึกษาทำให้เรารู้จักการเข้าสังคม การมีเพื่อน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนจากหลากหลายพื้นฐาน เป็นการฝึกการปรับตัว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสังคม และการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
การฝึกเหล่านี้เราไม่รู้ตัวหรอกค่ะ แต่เราจะซึมซับ ปรับเปลี่ยน และแก้ไขปัญหาที่พบเจอไปตามกลไกธรรมชาติของมนุษย์
แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญนอกจากการเรียนและการสร้างสังคมในโรงเรียนแล้ว การเรียนรู้นอกห้องเรียนยังเป็นวิธีที่ทำให้เด็กสามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้เร็วขึ้น
สำหรับเด็กไทย เราอาจจะยังไม่ชินกับการเรียนนอกห้องเรียนนัก แต่สำหรับเด็กฝรั่ง เค้าเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการออกไปทำงานหารายได้พิเศษค่ะ
การทำงานหารายได้พิเศษนอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ อีกด้วย โลกทัศน์ที่ในโรงเรียนไม่มี นั่นคือ การใช้ชีวิตจริง การแก้ไขปัญหาในการทำงาน การเจอเพื่อนร่วมงานที่หลากหลาย และการรู้จักคุณค่าของเงินที่แท้จริง
ตัวอย่าง การทำงานในร้านอาหาร การทำงานแคชเชียร์ การทำงานในห้องสมุด การเล่นดนตรี หรือการทำงานในโรงแรม เป็นต้น ทางภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศต่างสนับสนุนในเด็กสามารถทำงานหารายได้พิเศษ เป็นการฝึกษะนอกห้องเรียนซึ่งพี่แพรคิดว่ามีประโยชน์และจำเป็นมากสำหรับการใช้ชีวิตในสังคมเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่
image_8441
การฝึกทักษะเหล่านี้จะทำให้เด็กธรรมดาๆ คนหนึ่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และแข็งแกร่งทางด้านจิตใจอย่างรวดเร็ว
เด็กไทยคนไหนอยากลองก็เริ่มได้นะคะ เริ่มจากงานที่ตัวเองชอบและถนัดก็ได้ค่ะ เพราะมันจะทำให้เราทำงานนั้นอย่างสนุกและไม่รู้สึกเบื่อเลย…

 

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ นะคะ

 

พี่แพร
Great Chula Tutor
TEL: 088-562-0828
Line ID: greatchulatutor
Website: www.greatchulatutor.com
Share Button