อาชีพเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) ได้เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการ แน่นอนว่าตลาดแรงงานและฐานการผลิตของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมภาคนี้จะทำให้ทุกประเทศสมาชิกสามารถใช้ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน แรงงานเองก็เช่นกัน
งั้นเราลองมาดูนะคะว่า แรงงานอาชีพด้านใดที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยอมรับ ซึ่งมี 8 สาขาด้วยกันค่ะ

images-2

  1. วิศวกรรม
  2. การสำรวจ
  3. สถาปัตยกรรม
  4. แพทย์
  5. ทันตแพทย์
  6. พยาบาล
  7. บัญชี
  8. การบริการ/การท่องเที่ยว
ในการเปิดตลาดแรงงานเช่นนี้ จะเหมือนเป็นการเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน และแรงงาน และด้วยค่าจ้างแรงงานของประเทศไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายประเทศนัก จึงเป็นไปได้ว่า แรงงานจากประเทศอื่นก็อยากมาทำงานในประเทศไทยเช่นกัน
ในทางกลับกัน แรงงานอาชีพของไทยในรายการอาชีพเสรีย่อมอยากไปทำงานในประเทศที่ค่าแรงสูงกว่าไทย เช่น สิงคโปร์ เป็นต้น คนไทยต้องสอบให้ผ่านมาตรฐานอาชีพในสิงคโปร์ด้วย ซึ่งกฎนี้ยังไม่เป็นที่ลงนามกัน แต่มีกลุ่มอาชีพหนึ่งนั่นคือ กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทั้ง 9 ประเทศลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ไทยเองยังไม่ลงนาม เพราะติดเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ต้องรอผ่านรัฐสภาด้วย
สิ่งที่เราควรกังวล ไม่ใช่การเคลื่อนย้ายการลงทุน หรือสินค้า หากแต่เป็นคุณภาพของแรงงานไทย ที่พี่แพรเห็นว่ายังด้อยพัฒนาทางด้านภาษา (Language Skill) เพราะการใช้ภาษาเดียวร่วมกันนั้นข้อตกลงให้ใช้ภาษาอังกฤษ ฉะนั้น ภาษาอังกฤษ จึงเป็นสมรรถนะหรือความสามารถ (Competency) ในการปรับตัวทางภาษา จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่คนรุ่นใหม่ต้องใส่ใจให้มาก
การฝึกทักษะทางภาษาไม่ได้มีเพียงแค่การเรียนรู้ในตำรา เรายังสามารถฝึกฝนได้ในชีวิตประจำวัน เช่น การดูหนัง ฟังเพลง การเข้าสังคม หรือกิจกรรมใดก็ตามแต่ที่เราชอบและสนใจ พี่แพรว่ากิจกรรมนั้นจะทำให้เราสามารถฝึกฝนภาษาได้อย่างมีความสุขแน่นอน
ติดตามการพัฒนาการเรียนรู้และข่าวสารทางการศึกษาใหม่ๆ ได้ที่นี่ พี่แพรสัญญาว่าจะหาเกร็ดความรู้ใหม่ๆ มาให้น้องอย่างสม่ำเสมอค่ะ
พี่แพร
Great Chula Tutor
TEL: 088-562-0828
Line ID: greatchulatutor
Website: www.greatchulatutor.com
Share Button