บัญชีธนาคาร

ผู้เรียนสามารถโอนค่าเรียนได้ที่เลขที่บัญชี
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
    เลขที่บัญชี 871-2-21383-4
    น.ส.บรรณฑวรรณ สิมมาโคตร
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
    เลขที่บัญชี 980-7-76974-4
    น.ส.บรรณฑวรรณ สิมมาโคตร
3. ธนาคารทหารไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
     เลขที่บัญชี 630-2-07578-0
     น.ส.บรรณฑวรรณ สิมมาโคตร
***เมื่อโอนเสร็จแล้ว สามารถนำสลิปโอนเงินมารับหนังสือเรียนได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ***