ตัวอย่างตารางสอน

ID วิชา วันและเวลา สถานที่ ค่าเรียน ค่าแนะนำ
A0002ภาษาไทยเบื้องต้น (เด็กอินเตอร์)วันพฤหัส 15.00-17.00แฟชั่นไอร์แลนด์1,000/2 ชม.1,500
B0002GEDวันจันทร์ พุธฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต600/2 ชม.900
B0003ภาษาอังกฤษ Advanced Grammar ปี 2วันอังคาร 13.30-15.30ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต800/2 ชม.1,200
F0003Programming (การเขียน Web Application เน้น Python)ตามตกลงตามกลงตามตกลงตามตกลง