ค่ายบัญชี อินเตอร์ จุฬาฯ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2015

Your chance is here to discover new opportunities at BBA CU Camp#4 (16 – 18 October)
___________________________
Application period: 1 – 10 SeptemberApplication link: 
http://goo.gl/forms/j8sSj69J7p
___________________________
รายละเอียดค่าย
☆ ค่ายเช้า-เย็นกลับ
☆ ไม่มีค่าเข้าร่วมโครงการ
☆ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับน้องๆ มอปลาย ม.4-6 เท่านั้น
☆ ค่ายจะจัดขึ้นที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
___________________________
ติดตามต่อเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/BbaChulaCamp
IG: @bbacucamp
11958208_1031025446931382_8742840532697824356_o
Share Button