การใช้ of, ‘s และ Posessive Adjective เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

การแสดงความเป็นเจ้าของในภาษาอังกฤษจริงๆมีอยู่ 3 แบบด้วยกัน คือ การใช้ 0f, ‘s และ Posessive Adjective ทั้งสามบ่งบอกความเป็นเจ้าของเหมือนกันค่ะ แต่มีวิธีใช้แตกต่างกัน ดังนี้
1. การใช้ 0f
of จะวางไว้ระหว่างคำนามสองคำ เพื่อบอกว่าอะไรเป็นของอะไร โดยแปลจากหน้ามาหลัง
เช่น The tail of a dog   หางของสุนัข
Some leaves of trees   ใบไม้ของต้นไม้
A computer of your friend   คอมพิวเตอร์ของเพื่อนคุณ
2. การใช้ ‘s
‘s จะวางไว้ระหว่างคำนามสองคำเช่นกัน แต่จะแปลจากหลังมาหน้า
เช่น A dog’s tail   หางของสุนัข
Trees’ leaves   ใบไม้ของต้นไม้
Your friend’s computer   คอมพิวเตอร์ของเพื่อนคุณ
*ข้อสังเกต หลัง ‘s จะตามด้วยคำนามที่ไม่มี Article (a, an, the) และถ้าคำนามข้างหน้าเป็นพหูพจน์เติม s อยู่แล้ว ไม่ต้อมี s หลัง ‘ อีก
1100466_634459580445434142
3. Posessive Adjective (My, Your, His, Her, Their, Our, Its)
นำมาวางไว้หน้าคำนามได้เลย
เช่น My students   นักเรียนของฉัน
Your bag   กระเป๋าของคุณ
His hair   ผมของเขา
Her house   บ้านของหล่อน
Their pets   สัตว์เลี้ยงของพวกเขา
Our country   ประเทศของพวกเรา
Its food   อาหารของมัน
เป็นต้น
*ข้องสังเกต คำพวกนี้ทำหน้าที่ Adjective วางไว้ไหน้าคำนาม ทำหน้าที่ขยายคำนามนั้นค่ะ
ทีนี้เรารู้แล้วว่าวิธีใช้ต่างกันก็จริง แต่ความหมายเหมือนกัน ใช้แทนกันได้  อย่าสับสน และต้องเอาไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะ
หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่น้องๆค่ะ

 

พี่แพร
Great Chula Tutor
TEL: 088-5620828
Line ID: greatchulatutor
Website: www.greatchulatutor.com

 

Share Button